image1
image1 image2 image3

Welkom op onze site

Onze vereniging bevindt zich in het hart van de zuidelijke Costa Blanca en is een verzamelpunt voor vele Nederlandse, en ook Belgische, “pensionado’s” die hier, al dan niet tijdelijk, hun domicilie gekozen hebben.

Daarnaast is onze vereniging een informatiepunt voor mensen die plannen hebben zich hier te gaan vestigen.
De website staat vol informatie over onze vereniging, welke activiteiten we organiseren, hoe men er aan deel kan nemen, en informatie over bedrijven die onze vereniging een goed hart toedragen.

Veel plezier op onze site!

 

 

Contributie 2017:

Eénmalig inschrijfgeld € 7,50 en Contributie € 25,- per jaar per persoon

Bank: BAN: ES74 0081 1436 0400 0123 9028  SWIFT:BSABESBB

t.g.v. ASOC Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o. te Rojales

2017  nedvertorrevieja.com