image1

Inloopochtend

De vereniging houdt iedere laatste woensdag van de maand vanaf 11.00 uur een inloopochtend, hierop zijn enkele uizonderingen. In de zomermaanden june en juli, en de maand december wordt de inloopochtebnd niet gehouden

De bedoeling van deze morgen is een plek te creëren waar de leden van de vereniging ongedwongen kunnen binnenkomen voor een kopje koffie en een praatje. Tevens is het een gelegenheid  waar nieuwe leden of geïnteresseerden informatie over de activiteiten van de vereniging kunnen krijgen.

Er is altijd minimaal een bestuurslid en een gastvrouw aanwezig. De inloopochtend is in  Bar Carlos, Calle Santa Petra 1 Torrevieja.

Google maps route naar, klik op onderstaande link

BAR CARLOS
Calle Santa Petra, 1, 03182 Torrevieja, Alicante

Uw gastvrouw: is:

Monique Vegelin 230x296.3

Monique Vegelin

Jaaragenda

Het bestuur organiseert ieder jaar naast de eerder genoemde activiteiten ook vaste evenementen zoals:

Coordinatoren en herkenbaarheid vereniging

Hte team waar onze vereniging nioet buiten kan, zij zijn de mensen die het mogelijk maken opm onze activiteiten te laten functioneren. Per jaar komen wij enkelen keren met elkaar bijeen om informatie uit te wisselen

Coordinatoren vergadering van 29 sptember, foto imprerssie

Projekt herkenbaarheis 2019

Project herkenbaarheid 2019 Poloshirts Costa Singers


Nieuwjaarsreceptie

Onze traditionele nieuwjaarsborrel houden we op een middag, begin januari. De borrel wordt gehouden op een nader te bepalen lokatie.  Wij zorgen voor drankjes en voor de hapjes.

Nieuwjaar receptie 2020 foto impressie

Nieuwjaar receptie 2019 foto impressie

Nieuwjaar receptie 2018, foto impressie


Algemene Leden Vergadering

In de periode van half februari tot half maart organiseren wij onze ALV (Algemene Ledenvergadering).

De zaal gaat open om 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Indien minder dan het benodigde 1/3 deel van ons ledenbestand aanwezig is, wordt om 19.45 uur de vergadering voor de tweede maal geopend.

De aanwezigen dienen de presentielijst te tekenen. Tijdens deze vergadering zal het nieuwe bestuur gekozen of herkozen worden, zal de oude kascommissie rapporteren en de nieuwe kascommissie benoemd worden.

Algemene Ledenvergadering 2020 Foto impressie


Paasbrunch

Sinds kort organiseren we ook (op 1e Paadag) een paasbrunch, de wens is dit ook tot een traditie te laten uitgroeien.

We zoeken ieder jaar weer naar een gepaste locatie voor dit geheel. We organiseren dit op de 1e paasdag, om met de deelnemers een paassfeer in Spanje te kunnen creerern.

We communiceren ruim van te voren over de locatie via de gebruikelijke kanalen, onze nieuwsbrief, en de website. Tot een paar dagen van te voren kunt u reserveren de organisatie.

Kijk naar de foto's, klik op onderstaande link.

Paasbrunch april 2017 foto impressie

Paasbrunch april 2018, foto impressie

Paasbrunch april 2019 foto impressie


Koningsfeest

Op of rond de verjaardag van onze Koning wordt er altijd van alles georgamnnisserd, dit kan qua opzet en locatie van jaar tot jaar wisselen.

Kijk naar de foto's, klik op onderstaande link.

Oranjebal 2018, foto impressie

Oranjebal 2019 foto impressie


Voorjaarsfeest

Zoals de naam al vermeld, is er een traditie in de vereniging om een voorjaarsfeest te organiseren.  Plek van dit voorjaarsfeest zal jaarlijks nader worden bepaald.

De organisatie van dit voorjaarsfeest wodt door het bestuur in samenwerking met professionals gedaan, dit om kwealiteit te waarborgen.

Ons voorjaarsfeest worden muzikaal opgeluisterd.

Kijk naar de foto's, klik op onderstaande link.

Voorjaarsfeest mei 2017

Voorjaarsfeest mei 2018

Voorjaarsfeest/BBQ mei 2019 foto impressie


Jaarfeest

In de maand oktober organiseren wij altijd een jaarfeest, we zoek daarvoor een lueke locatie uit waar we, met veel leden, genieten van een heerlijke maaltijd. Het geheel opgeluitserd met muziek.

Kijk naar de foto's, klik op onderstaande link.

Jaarfeest 2017 foto impressie Punta Prima

Jaarfeest Punta Prima 2019 Fotoimpressie

Kerstlunch

Op een middag, half december houden we ons jaarlijkse kerstlunch. We zoeken ieder jaar weer naar een gepaste locatie voor dit geheel.

We organiseren dit met opzet voor de kerst (maar toch al in kerststemming), zodat de meeste van onze leden hier aan kunnen deelnemen.

We communiceren ruim van te voren over de locatie via de gebruikelijke kanalen, nioeuwsbrief en website.

Tot een paar dagen van te voren kunt u reserveren bij de organisatoren

Kijk naar de foto's, klik op onderstaande link.

Kerstlunch 2017, foto impressie La Vuelta

Kerstlunch december 2018 Nedvertor.mp4

Kerst dinch december 2019 fotoimpressie

 


Elkaar weer zien oktober 2020

Foto impressie "elkaar weer zien" evenement 17-10-2020

Terug naar Activiteiten

2021  nedvertorrevieja.com