image1

Welkom op onze site

Onze vereniging bevindt zich in het hart van de zuidelijke Costa Blanca en is een verzamelpunt voor vele Nederlandse, en ook Belgische, “pensionado’s” die hier, al dan niet tijdelijk, hun domicilie gekozen hebben.

Daarnaast is onze vereniging een informatiepunt voor mensen die plannen hebben zich hier te gaan vestigen.
De website staat vol informatie over onze vereniging, welke activiteiten we organiseren, hoe men er aan deel kan nemen, en informatie over bedrijven die onze vereniging een goed hart toedragen.

Veel plezier op onze site!

 

 Logo NEDVERTOR 2019 200x200

 

Jaar contributie

Eénmalig inschrijfgeld € 7,50 en Contributie € 25,- per jaar per persoon

Bank Sabadell: BAN: ES74 0081 1436 0400 0123 9028  

SWIFT: BSABESBB

t.g.v. ASOC Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o. te Rojales

Meer informatie:

Surf naar een van de opties in het hoofdmenu

Telefonisch contact:

Bel het secreariaat, telefoon 0034 966 845 462

Persoonlijk contact:

LET OP LET OP LET OP
inloopochtend bij Bar Los Angeles
Plaza de los Halcones, 27, 03183 Torrevieja
Door omstandigheden kunnen op dit moment geen inloopochtenden worden gehouden bij
Bar Carlos in Torrevieja.

De komende 3 maanden ontvangen wij u graag bij
Bar Los Angeles in Torrevieja. Tijd: 11.00 - 13.00
het is tevens mogelijk om daar uw leden pas op te halen 

Bezoek ons op onze inloopochtend op de laatste woensdag van de maand

Locatie:
Bar Carlos

Calle Santa Petra 1

Torrevieja

Wij zijn daar aanwezig van 11.00 tot 13.oo uur, alleen niet in de maanden juni, juli en december

2021  nedvertorrevieja.com